Ναταλια Σ. Κραβτσενκο / Natalia Kravchenko

Η Ναταλία Σ. Κραβτσένκο, ουκρανικής καταγωγής, γεννήθηκε σε μιά μικρή, γραφική, καταπράσινη πόλη της Μολδαβίας το 1978. Ήρθε στην Ελλάδα το 1996. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτική Εκπαίδευσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1999 έως και το 2005, οπότε και αποφοίτησε. Εργάστηκε για 3 χρόνια στο ΠΙΚΠΑ, κοντά σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ανέκαθεν είχε δύο όνειρα, τη φωτογραφία και την ζωγραφική. Όταν ήταν πολύ μικρή, μαγεύτηκε από το σκοτεινό θάλαμο του παιδικού φίλου και γείτονά της. Έτσι γεννήθηκε η αγάπη και το πάθος της για φωτογραφία. Ασχολείται με την καλλιτεχνική ασπρόμαυρη φωτογραφία από το 2008, αλλά συστηματικά από το 2010, από τότε που ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα φωτογραφίας στο Δήμο Ζωγράφου. Παράλληλα, από το έτος 2011 παρακολουθεί μαθήματα ελεύθερου σχεδίου στο Δήμο Ζωγράφου. Την λατρεία για τη ζωγραφική την πήρε από τον πατέρα της που είναι αυτοδίδακτος ζωγράφος. Έχει συμμετάσχει στην ομαδική έκθεση φωτογραφίας των αποφοίτων του διετούς σεμιναρίου του Δήμου Ζωγράφου, το 2012.

Natalia Kravtsenko has Ukrainian origin and she was born in a small verdant city of Moldova in 1978. I came to Greece in 1996.  I  studied at the Faculty of Education of the University of Athens from 1999 to 2005, when I graduated. I  worked for 3 years in PIKPA institute for children with special needs. I always had two dreams, photography and painting. When I  was very young I was  enchanted by the photographic darkroom of a  friend and neighbor. Thus was born the love and passion for photography. I was involved in artistic black and white photography from 2008, but systematically since 2010. Ever since I started attending photography at Zographou municipality photographic school. Moreover, since the year 2011 I have  been attending the Zographou municipality  freehand drawing lessons. I took the passion  for painting  from my  father who is self-taught painter. I have  participated in a group exhibition of photography of the school  graduates during 2012.

 

Advertisements